Pasta Malote Nylon c/ zíper

Tamanho: 220 mm x 300 mm